Câmara de Comércio e Indústria de Timor Leste, Chamber of Commerce and Industry of Timor-Leste, Kamar Dagang dan Industri Timor-Leste, Kámara Komérsiu no Indústria Timor-Leste.
LOGIN ADMIN / OPERATOR
PRESIDENTE CCI-TL
INFO
+ INDEXS INFO - Media Officer

31 Agustus 2017 - 09:40:41 OTL

CCI-TL hato'o preukupasaun Setor Privado ba S. E. Presidente da Republica, Dr. Francisco Guterres Lu Olo

Estrutura  CCI-TL nivel nasional no munisipius hato’o Preokupasaun ba Prezidente Repúblika

Palásiu Prezidente Nicolau Lobato, (25/8), Prezidente Repúblika Fra.... (Read More)

VOTING
se mak bele sai presidenti CCI-TL Periodu tuir mai?
Sr. Oscar Lima
Sr. Julio Alfaro
Eng. Joao B. F. Alves
Eng. Rui Manuel de Castro
Sra. Claricia Lay

Resultado Poll
REUNIAUN INTERNAL
ESTATISTIKA VIZITOR
  • Browser :
  • OS : Unknown Platform
  • Visited as many : 12383 times