CCI-TL hamutuk CRA selebra seremonia de Asinatura Parseria Kontratu de Prestasaun Servisu Juridiku

Dili – Loron Sexta-feira, 05 Outubro 2018. Câmara de Comércio e Indústria de Timor Leste (CCI-TL) rekoñiesidu hanesan Parseiru Importante Governu nian ba Dezenvolvimentu Ekonómiku, liu husi Rezolusaun Governu nu. 17/2012 no hanesan Orgaizasaun...